POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09, runda IX

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09, runda IX

Drukuj
Email
Czwartek, 31 Grudzień 2009 08:56
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego I/7.3/A/09, runda IX zatwierdzona Uchwałą nr 3823/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego I/7.3/A/09, runda IX w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 4 104 379,69 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 3 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 149 859,94 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad