POKL - Nowa wersja dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Wtorek, 05 Styczeń 2010 09:56
30 grudnia 2009 r. został zatwierdzony dokument: Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki. Znowelizowany dokument wszedł w życie 1 stycznia 2010 r., co powoduje konieczność aneksowania zawartych już umów ramowych z beneficjentami (szczególnie w zakresie upoważnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wyrażania zgody na dokonywanie płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Najistotniejsze zmiany dokonane w dokumencie:

- zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240),

- wprowadzenie zapisów mówiących, iż zobowiązania powstałe w związku z realizacją projektu w roku poprzednim a zapłacone w roku kolejnym są uwzględniane we wniosku o płatność za pierwszy okres rozliczeniowy roku następnego; jednocześnie jeśli uregulowanie powyższych zobowiązań nie jest możliwe w ramach zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie na kolejny rok budżetowy, niezbędne jest dokonanie odpowiednich korekt w tym wniosku,
 
- doprecyzowanie informacji dotyczących rozliczania kwot nieprawidłowo wydatkowanych,
 
- doprecyzowanie informacji dotyczących refundacji ze środków Funduszu Pracy.

Zaktualizowana wersja dokumentu dostępna jest tutaj oraz w zakładce System Realizacji PO KL
  Payday Loans In Ohio. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad