POKL - Nowa wersja dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Wtorek, 05 Styczeń 2010 09:56
30 grudnia 2009 r. został zatwierdzony dokument: Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki. Znowelizowany dokument wszedł w życie 1 stycznia 2010 r., co powoduje konieczność aneksowania zawartych już umów ramowych z beneficjentami (szczególnie w zakresie upoważnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wyrażania zgody na dokonywanie płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Najistotniejsze zmiany dokonane w dokumencie:

- zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240),

- wprowadzenie zapisów mówiących, iż zobowiązania powstałe w związku z realizacją projektu w roku poprzednim a zapłacone w roku kolejnym są uwzględniane we wniosku o płatność za pierwszy okres rozliczeniowy roku następnego; jednocześnie jeśli uregulowanie powyższych zobowiązań nie jest możliwe w ramach zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie na kolejny rok budżetowy, niezbędne jest dokonanie odpowiednich korekt w tym wniosku,
 
- doprecyzowanie informacji dotyczących rozliczania kwot nieprawidłowo wydatkowanych,
 
- doprecyzowanie informacji dotyczących refundacji ze środków Funduszu Pracy.

Zaktualizowana wersja dokumentu dostępna jest tutaj oraz w zakładce System Realizacji PO KL
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad