POKL - Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 5.3

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 5.3

Drukuj
Email
Czwartek, 07 Styczeń 2010 14:08
W związku z wejściem w życie nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca 4 stycznia 2010 r. udostępniła wersję 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

W ramach wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych zrealizowano następujące funkcjonalności:

1. dostosowano narzędzie do obsługi przez osoby niedowidzące oraz niewidome korzystające ze standardowych narzędzi udźwiękowiających,

2. dla przycisków Zapisz XML, Utwórz PDF oraz Podgląd wprowadzono mechanizm, przeliczający obydwa budżety oraz tabelę 3.2.1 - Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status,

3. w tabeli 3.2.1 wprowadzono nową walidację - liczba osób w polu „w tym pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji” nie może być większa niż liczba osób w polu „Zatrudnieni”,

4. w części Szczegółowy budżet projektu, dla pól „Ilość”, „Jednostka miary” oraz „Tytuł kategorii wydatków” wprowadzono mechanizm walidacji sprawdzający obecność wypełnienia pola,

5. w części Budżet projektu, wprowadzono mechanizm walidacji dla pola 4.3 „Wkład własny”- wartości z poszczególnych pól 4.3.1 „w tym wkład niepieniężny” i 4.3.2 „w tym wkład prywatny” nie mogą być większe niż wartość w polu 4.3 „Wkład własny”,

6. w części Szczegółowy budżet projektu, tabele „Uzasadnienie kosztów” oraz „Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego” zostały poszerzone do 10 linijek tekstu,

7. w części Oświadczenie, wyrażenie „…  art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)” zastąpiono wyrażeniem „…w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)”.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpływa na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.


Przejdź do strony z Generatorem Wniosków - wersja on-line 5.3

Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja off-line zostanie udostępniona na przełomie stycznia i lutego 2010r.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad