POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, runda III

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, runda III

Drukuj
Email
Czwartek, 07 Styczeń 2010 15:04
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3852/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego  z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na dzień wznowienia konkursu w kwocie 271 929,30 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do pozycji 3 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 145 271,00 PLN.
  Liquid Steroids For SaleUSA Payday Loans Online. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad