POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, runda III

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, runda III

Drukuj
Email
Czwartek, 07 Styczeń 2010 15:04
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3852/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego  z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na dzień wznowienia konkursu w kwocie 271 929,30 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do pozycji 3 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 145 271,00 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad