POKL - Nowa wersja instrukcji dotyczącej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja instrukcji dotyczącej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 11 Styczeń 2010 11:08
Dokonano nowelizacji do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki.  Zapisy nowej instrukcji obowiązują w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane od 1 stycznia 2010 r. oraz do wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2010 r.

Zmiany w dokumencie wprowadzono w związku z:

- wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);

- koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki, Zasad finansowania Programu Kapitał Ludzki oraz Wytycznych w zakresie dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki;

- udostępnieniem nowej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych Programu Kapitał Ludzki;

- potrzebą poszerzenia dokumentu o instrukcję do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Nowelizacja dokumentu obejmuje m.in.:

- doprecyzowanie zapisów w częściach dotyczących zapisywania wniosku na lokalnym nośniku, otwierania i edycji wcześniej zapisanego pliku, walidacji, informacji o projekcie, danych beneficjenta oraz budżetu;

- wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym niewypełnienie we wniosku o dofinansowanie pola, w którym należy wpisać „nie dotyczy” lub wartość liczbową „0” należy traktować jako tożsame z wpisaniem „nie dotyczy” lub wartości liczbowej „0”;

- dodanie oddzielnej części zawierającej instrukcję do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn;

- zmianę wzoru wniosku o dofinansowanie projektu w związku wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki dostępna jest tutaj oraz w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnych
  Anabolic Steroids DianabolThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad