POKL - Nowelizacja Zasad Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowelizacja Zasad Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Drukuj
Email
Poniedziałek, 11 Styczeń 2010 11:50
6 stycznia 2010 r. weszły w życie zmienione Zasady Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013. W dokumencie uwzględniono zmiany wprowadzone do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 z dnia 15 lipca 2009 r. i uwagi Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia Programu Kapitał Ludzki.

Wśród najważniejszych zmian dokonanych w dokumencie znalazły się:

- określono obowiązek monitorowania pomocy publicznej na każdym z poziomów realizacji Programu Kapitał Ludzki z uwzględnieniem rozbudowanej informacji na poziomie Działania i Priorytetu,

- doprecyzowano zakres informacji przedstawianych w sprawozdaniach nt. komplementarności oraz realizowanych projektów systemowych w Programie Kapitał Ludzki,

- zrezygnowano z przedstawiania w sprawozdaniach informacji dotyczących odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania/Priorytetu (załącznik nr 10) oraz prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP/IP2 (załącznik nr 11),

- doprecyzowano zapisy Podręcznika wskaźników Programu Kapitał Ludzki,

- zwiększono zakres danych przekazywanych w informacji miesięcznej m. in. o nazwę aneksu w ramach porozumień i umów oraz datę publikacji informacji o podmiotach, które uzyskały wsparcie w ramach prowadzonych naborów wniosków.

Zmienione Zasady Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 uwzględnione zostaną w przygotowywanej nowej wersji Generatora Wniosków Płatniczych, która będzie zawierała załącznik nr 2: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia do wniosku beneficjenta o płatność. Planowany termin przekazania nowego Generatora Wniosków Płatniczych to I kwartał 2010 r.

Zaktualizowana wersja dokumentu dostępna jest tutaj oraz w zakładce System Realizacji PO KL
Załączniki do Zasad Systemu Sprawozdawczości POKL - pobierz plik
  Injectable Testosterone SteroidsMost online loan lenders allow getting New Jersey Payday Loans without visiting a bank, straight to your bank account. When the problem is not treated, it can ruin intimate life of couples and destroy their relationships. Viagra Professional was produces not to let this happen. Professional means highly qualified. It strikes the target and doesn't allow a disorder to occupy man's body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad