POKL - Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy - aktualizacja dokumentu

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy - aktualizacja dokumentu

Drukuj
Email
Poniedziałek, 14 Kwiecień 2008 13:43
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) przygotowała zaktualizowaną wersję dokumentu Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy.

Zmiany wprowadzone w stosunku do poprzedniej wersji tego dokumentu dotyczą przede wszystkim:

1. obowiązku wykazywania środków prywatnych w przypadku projektów pomocy publicznej;

2. umożliwienia kwalifikowania w ramach projektów systemowych wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, niezależnie od prac interwencyjnych;

3. innych zmian redakcyjnych zgłoszonych przez ministra właściwego ds. pracy.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia koordynacji zmian we wprowadzanych dokumentach programowych, zmiany wynikające z niniejszego dokumentu obowiązują od dnia 10 marca 2008 r., zgodnie z terminem obowiązywania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, z zastrzeżeniem, że zmiany, o których mowa w pkt 2, będą obowiązujące z dniem wejścia w życie zmienionego Szczegółowego opisu priorytetów PO KL.

Jednocześnie w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, złożonych i ocenionych przed dniem wejścia w życie znowelizowanych Projektów systemowych PUP, należy doprecyzować zapisy w kierunku zgodności z aktualną wersją tego dokumentu. Natomiast wszelkie wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych złożone po dniu 10 marca br. powinny być realizowane zgodnie z nowymi zasadami. 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad