POKL - Ogłoszenie konkursu nr I/7.2.2/A/09 w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ogłoszenie konkursu nr I/7.2.2/A/09 w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

Drukuj
Email
Poniedziałek, 18 Maj 2009 09:51
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłasza konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Ogłoszenie o konkursie/Dokumentacja konkursowa – pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad