POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda IV

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda IV

Drukuj
Email
Środa, 20 Styczeń 2010 16:02
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3897/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 10 408 880,17 PLN  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 045 236,22 PLN
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad