POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda IV

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda IV

Drukuj
Email
Środa, 20 Styczeń 2010 16:02
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3897/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 10 408 880,17 PLN  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 045 236,22 PLN
  payday loans online. They were lucky to produce Viagra Sublingual which dissolves under the tongue and penetrates into the blood causing erection faster than any other drugs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad