POKL - Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli PUP - projekty systemowe, Poddziałanie 6.1.3.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli PUP - projekty systemowe, Poddziałanie 6.1.3.

Drukuj
Email
Środa, 27 Styczeń 2010 12:46
Zapraszamy przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy  działających na terenie Dolnego Śląska na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o środki finansowe, w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 05 lutego 2010 roku w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu – Filii we Wrocławiu w sali konferencyjnej (p.306 A, III p). Początek spotkania godzina 10.00.

Jednocześnie informujemy, że w spotkaniu mogą uczestniczyć osoby, które są lub będą bezpośrednio zaangażowane w realizację projektów w ramach w/w poddziałania i które będą przygotowywały Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  oraz których zgłoszenie uczestnictwa wpłynie drogą elektroniczną na adres: dorota.wasag@dwup.pl najpóźniej do dnia 01 lutego 2010 r.

Prosimy o wytypowanie 1 osoby reprezentującej jeden podmiot ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Na spotkaniu zostaną omówione kryteria dostępu  wyboru projektu ujęte w zatwierdzonym Planie Działania na rok 2010 dla Priorytetu VI – Poddziałania 6.1.3 oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Równocześnie wraz ze zgłoszeniem osoby proszę o przesłanie pytań dotyczących problemów związanych ze sporządzaniem Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, które chcielibyście Państwo omówić na w/w spotkaniu.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad