POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, runda IV

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, runda IV

Drukuj
Email
Środa, 27 Styczeń 2010 15:47
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3922/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 126 658,30 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do pozycji 2 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 852,80 PLN
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad