POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, runda IV

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, runda IV

Drukuj
Email
Środa, 27 Styczeń 2010 15:47
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3922/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 126 658,30 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do pozycji 2 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 852,80 PLN
  Payday Loans Wisconsin. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad