POKL - Dotyczy Konkursu zamkniętego nr: I/VI/INN/09 na projekty innowacyjne PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Dotyczy Konkursu zamkniętego nr: I/VI/INN/09 na projekty innowacyjne PO KL

Drukuj
Email
Środa, 03 Luty 2010 09:31
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)  informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 sierpnia 2009 r., wydłuża do 15 dni termin wysłania pisma do projektodawcy, informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do  dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku).
  How To Use TestosteronePayday Loans In Virginia. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad