POKL - Dotyczy Konkursu zamkniętego nr: I/VI/INN/09 na projekty innowacyjne PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Dotyczy Konkursu zamkniętego nr: I/VI/INN/09 na projekty innowacyjne PO KL

Drukuj
Email
Środa, 03 Luty 2010 09:31
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)  informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 sierpnia 2009 r., wydłuża do 15 dni termin wysłania pisma do projektodawcy, informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do  dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku).
  Buy Propionatecash loans . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad