POKL - Dotyczy Konkursu zamkniętego nr: I/VI/INN/09 na projekty innowacyjne PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Dotyczy Konkursu zamkniętego nr: I/VI/INN/09 na projekty innowacyjne PO KL

Drukuj
Email
Środa, 03 Luty 2010 09:31
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)  informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 sierpnia 2009 r., wydłuża do 15 dni termin wysłania pisma do projektodawcy, informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do  dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku).
  Today, Ohio Payday Loans are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad