POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VIII/INN/09 - projekty innowacyjne

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VIII/INN/09 - projekty innowacyjne

Drukuj
Email
Czwartek, 04 Luty 2010 09:07
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne POKL zatwierdzona Uchwałą nr 3953/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 02.02.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne POKL w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania. Dostępna alokacja Konkursu zamkniętego nr  I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne wynosi 2 000 000,00 PLN
  Testosterone Steroids Before And AfterThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Since its introduction in the market buying Buy Generic Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad