POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VIII/INN/09 - projekty innowacyjne

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VIII/INN/09 - projekty innowacyjne

Drukuj
Email
Czwartek, 04 Luty 2010 09:07
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne POKL zatwierdzona Uchwałą nr 3953/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 02.02.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne POKL w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania. Dostępna alokacja Konkursu zamkniętego nr  I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne wynosi 2 000 000,00 PLN
  The deal is that Indiana Payday Loans online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad