POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VIII/INN/09 - projekty innowacyjne

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VIII/INN/09 - projekty innowacyjne

Drukuj
Email
Czwartek, 04 Luty 2010 09:07
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne POKL zatwierdzona Uchwałą nr 3953/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 02.02.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne POKL w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania. Dostępna alokacja Konkursu zamkniętego nr  I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne wynosi 2 000 000,00 PLN
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad