POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09, runda VII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09, runda VII

Drukuj
Email
Czwartek, 04 Luty 2010 09:40
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego I/8.1.3/A/09, runda VII zatwierdzona Uchwałą nr 3954/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09, runda VII w ramach Priorytetu VIII, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Wniosek znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09 została wyczerpana.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad