POKL - Ogłoszenie konkursu nr I/7.2.1/A/10 w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ogłoszenie konkursu nr I/7.2.1/A/10 w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 05 Luty 2010 09:15
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłasza konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/10 na projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o konkursie/Dokumentacja konkursowa – pobierz plik
  Do you need Missouri Loans Online as soon as possible? Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad