POKL - Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy

Drukuj
Email
Wtorek, 09 Luty 2010 10:42
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Ogłoszenie o naborze - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad