POKL - Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy

Drukuj
Email
Wtorek, 09 Luty 2010 10:42
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Ogłoszenie o naborze - pobierz plik
  Tren InjectionThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. All this happens in case of bad medicines and wrong way of medication. Viagra Super Force is a treatment that has unique and surpassing formula combination.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad