POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09, runda VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09, runda VIII

Drukuj
Email
Środa, 10 Luty 2010 16:10
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego I/8.1.3/A/09, runda VIII zatwierdzona Uchwałą nr 3984/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09, runda VIII w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Wniosek znajdujący się na liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania.


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad