POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda VI

Drukuj
Email
Środa, 10 Luty 2010 16:24
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09, runda VI zatwierdzona Uchwałą nr 3981/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VI Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 9 363 643,95  PLN  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 745 748,32 PLN
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad