POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda VII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda VII

Drukuj
Email
Środa, 10 Luty 2010 16:29
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09, runda VII zatwierdzona Uchwałą nr 3982/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VII Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Wnioski znajdujące się na liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania.
  Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Payday Loans Tennessee. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Cheap Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad