POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda VIII

Drukuj
Email
Środa, 10 Luty 2010 16:32
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09, runda VIII zatwierdzona Uchwałą nr 3983/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VIII Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 8 617 895,63  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 533 216,00 PLN

 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad