POKL - Aktualizacja FAQ dotyczącego zasady równości szans płci

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Aktualizacja FAQ dotyczącego zasady równości szans płci

Drukuj
Email
Poniedziałek, 15 Luty 2010 10:00
W związku ze zmianami dotyczącymi standardu minimum dokonanymi w ramach Zasad wyboru projektów Programu Kapitał Ludzki obowiązujących od 1 stycznia 2010 r., zaktualizowany został dokument FAQ dotyczący zasady równości szans płci.

Dokument ten powstał w oparciu o pytania najczęściej kierowane  na adres rownoscplci@mrr.gov.pl. W związku ze zgłoszonymi uwagami Grupy Roboczej ds. Horyzontalnych, Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki uzupełniła materiał o przykłady sposobu realizacji zasady równości szans płci w ramach działań związanych z dialogiem społecznym i e-learningem, a także dostosowała treść do obecnie obowiązujących zapisów w standardzie minimum i jego instrukcji.

Niniejszych dokument nie przedstawia obwiązujących wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki, lecz stanowi ogólny materiał pomocniczy dla potencjalnych beneficjentów oraz instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie projektów.

Aktualizacja FAQ dotyczącego równości szans płci - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad