POKL - Sprostowanie pomyłki pisarskiej w dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Sprostowanie pomyłki pisarskiej w dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/10

Drukuj
Email
Poniedziałek, 15 Luty 2010 14:55
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że na str. 23 Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 w przypisie nr 13 doszło do pomyłki pisarskiej, a mianowicie: omyłkowo odwołano się do kryterium dostępu w rozdziale 6.2 zamiast do kryteriów strategicznych w rozdziale 6.5 Dokumentacji konkursowej. W przypisie nr 13 zamieszczono błędny zapis dotyczący osób zagrożonych zwolnieniem następującej treści:

W rozumieniu instytucji organizującej konkurs osoba zagrożona zwolnieniem to osoba zatrudniona w branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne - wskazanej w kryterium dostępu w rozdziale 6.2 niniejszej Dokumentacji konkursowej.”

Prawidłowy zapis w przypisie nr 13 przyjmuje brzmienie:

„W rozumieniu instytucji organizującej konkurs osoba zagrożona zwolnieniem to osoba zatrudniona w branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne - wskazanej w kryteriach strategicznych w rozdziale 6.5 niniejszej Dokumentacji konkursowej.”

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.
  In particular, Texas Payday Loans can cater to the needs of its residents. The main active actual substance of Levitra Professional online - Vardenafil does not affect the seminal fluid and is not addictive.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad