POKL - Sprostowanie pomyłki pisarskiej w dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Sprostowanie pomyłki pisarskiej w dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/10

Drukuj
Email
Poniedziałek, 15 Luty 2010 14:55
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że na str. 23 Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 w przypisie nr 13 doszło do pomyłki pisarskiej, a mianowicie: omyłkowo odwołano się do kryterium dostępu w rozdziale 6.2 zamiast do kryteriów strategicznych w rozdziale 6.5 Dokumentacji konkursowej. W przypisie nr 13 zamieszczono błędny zapis dotyczący osób zagrożonych zwolnieniem następującej treści:

W rozumieniu instytucji organizującej konkurs osoba zagrożona zwolnieniem to osoba zatrudniona w branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne - wskazanej w kryterium dostępu w rozdziale 6.2 niniejszej Dokumentacji konkursowej.”

Prawidłowy zapis w przypisie nr 13 przyjmuje brzmienie:

„W rozumieniu instytucji organizującej konkurs osoba zagrożona zwolnieniem to osoba zatrudniona w branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne - wskazanej w kryteriach strategicznych w rozdziale 6.5 niniejszej Dokumentacji konkursowej.”

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cheap Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad