POKL - Uszczegółowienia kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Uszczegółowienia kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Drukuj
Email
Poniedziałek, 15 Luty 2010 14:58
IOK precyzuje rozumienie kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 mówiącego iż:

Premiowane będą projekty realizowane przez beneficjenta posiadającego doświadczenie w realizacji programów z zakresu outplacement, w zakresie form wsparcia objętych projektem - stosuje się dla 2 typu operacji wskazanego w pkt. 5.2 niniejszej Dokumentacji konkursowej”.

Zgodnie z zapisem w/w kryterium, doświadczeniem w realizacji programów z zakresu outplacement powinien legitymować się beneficjent (projektodawca) – czyli lider. Wobec czego w przypadku projektów partnerskich przyznanie dodatkowych punktów w projekcie będzie możliwe tylko i wyłącznie tym projektom, w którym doświadczenie w w/w zakresie posiada lider, natomiast nie jest zasadne i nie będzie możliwe premiowanie projektów w których doświadczenie posiada tylko i wyłącznie partner.
  How To Use Dbol PillsThe main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad