POKL - Uszczegółowienia kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Uszczegółowienia kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Drukuj
Email
Poniedziałek, 15 Luty 2010 14:58
IOK precyzuje rozumienie kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 mówiącego iż:

Premiowane będą projekty realizowane przez beneficjenta posiadającego doświadczenie w realizacji programów z zakresu outplacement, w zakresie form wsparcia objętych projektem - stosuje się dla 2 typu operacji wskazanego w pkt. 5.2 niniejszej Dokumentacji konkursowej”.

Zgodnie z zapisem w/w kryterium, doświadczeniem w realizacji programów z zakresu outplacement powinien legitymować się beneficjent (projektodawca) – czyli lider. Wobec czego w przypadku projektów partnerskich przyznanie dodatkowych punktów w projekcie będzie możliwe tylko i wyłącznie tym projektom, w którym doświadczenie w w/w zakresie posiada lider, natomiast nie jest zasadne i nie będzie możliwe premiowanie projektów w których doświadczenie posiada tylko i wyłącznie partner.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad