POKL - Uszczegółowienia kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Uszczegółowienia kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Drukuj
Email
Poniedziałek, 15 Luty 2010 14:58
IOK precyzuje rozumienie kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 mówiącego iż:

Premiowane będą projekty realizowane przez beneficjenta posiadającego doświadczenie w realizacji programów z zakresu outplacement, w zakresie form wsparcia objętych projektem - stosuje się dla 2 typu operacji wskazanego w pkt. 5.2 niniejszej Dokumentacji konkursowej”.

Zgodnie z zapisem w/w kryterium, doświadczeniem w realizacji programów z zakresu outplacement powinien legitymować się beneficjent (projektodawca) – czyli lider. Wobec czego w przypadku projektów partnerskich przyznanie dodatkowych punktów w projekcie będzie możliwe tylko i wyłącznie tym projektom, w którym doświadczenie w w/w zakresie posiada lider, natomiast nie jest zasadne i nie będzie możliwe premiowanie projektów w których doświadczenie posiada tylko i wyłącznie partner.
  Pure TestosteroneThe best way to go for you to know the credible Michigan Payday Loans providers. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad