POKL - Uszczegółowienia kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Uszczegółowienia kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10

Drukuj
Email
Poniedziałek, 15 Luty 2010 14:58
IOK precyzuje rozumienie kryterium strategicznego w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 mówiącego iż:

Premiowane będą projekty realizowane przez beneficjenta posiadającego doświadczenie w realizacji programów z zakresu outplacement, w zakresie form wsparcia objętych projektem - stosuje się dla 2 typu operacji wskazanego w pkt. 5.2 niniejszej Dokumentacji konkursowej”.

Zgodnie z zapisem w/w kryterium, doświadczeniem w realizacji programów z zakresu outplacement powinien legitymować się beneficjent (projektodawca) – czyli lider. Wobec czego w przypadku projektów partnerskich przyznanie dodatkowych punktów w projekcie będzie możliwe tylko i wyłącznie tym projektom, w którym doświadczenie w w/w zakresie posiada lider, natomiast nie jest zasadne i nie będzie możliwe premiowanie projektów w których doświadczenie posiada tylko i wyłącznie partner.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. If you have already decided to take Buy Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad