POKL - Ewaluacja projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ewaluacja projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL

Drukuj
Email
Wtorek, 16 Luty 2010 16:00
Zgodnie z zapisami dokumentu Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki w bieżącym roku wszystkie powiatowe urzędy pracy, realizujące projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są zobowiązane do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

W związku z powyższym obowiązkiem, Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki opracowała przy współpracy zespołu zadaniowego, składającego się z przedstawicieli wybranych urzędów pracy dokument Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zawiera on opis podstawowych wymagań wobec urzędów pracy oraz wykonawców badań, a także wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i realizacji tych badań. Ewaluacja realizowana w 2010 r. przez powiatowe urzędy pracy służyć ma sprawdzeniu jakości oraz skuteczności udzielanego w projektach systemowych wsparcia.

Pliki do pobrania:
Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu Założeń do ewaluacji projektów systemowych PUP, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad