POKL - Ewaluacja projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ewaluacja projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL

Drukuj
Email
Wtorek, 16 Luty 2010 16:00
Zgodnie z zapisami dokumentu Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki w bieżącym roku wszystkie powiatowe urzędy pracy, realizujące projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są zobowiązane do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

W związku z powyższym obowiązkiem, Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki opracowała przy współpracy zespołu zadaniowego, składającego się z przedstawicieli wybranych urzędów pracy dokument Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zawiera on opis podstawowych wymagań wobec urzędów pracy oraz wykonawców badań, a także wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i realizacji tych badań. Ewaluacja realizowana w 2010 r. przez powiatowe urzędy pracy służyć ma sprawdzeniu jakości oraz skuteczności udzielanego w projektach systemowych wsparcia.

Pliki do pobrania:
Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu Założeń do ewaluacji projektów systemowych PUP, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
California Payday Loans.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad