POKL - Zawieszenie konkursu nr I/6.1.1/A/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zawieszenie konkursu nr I/6.1.1/A/10

Drukuj
Email
Poniedziałek, 22 Luty 2010 15:28
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w dniu 18 lutego 2010 roku podjął decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/10, ogłoszonego 29 stycznia 2010r.na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uzasadnienie:
W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursu oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.3) instytucja organizująca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/10 z dniem 2 marca 2010 r. Przyczyną zawieszenia konkursu jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych na konkurs do 17. 02. 2010 przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie.

Zawieszenie konkursu z dniem 2 marca 2010 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 1 marca 2010 r. do godziny 14.30. Planowana data zamknięcia konkursu to 31 grudzień 2010 roku.
Jednocześnie informujemy, że nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy wartość podpisanych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych do dnia 1 marca 2010 r. włącznie nie wyczerpie dostępnej alokacji dla przedmiotowego konkursu. Informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed dniem wznowienia naboru.

Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 1 marca 2010 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.


Dodatkowe informacje można uzyskać

w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 071 - 39 74 110 lub 071 – 39 74 111
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad