POKL - Zawieszenie konkursów: nr I/8.1.2/A/10 oraz nr I/8.1.1/B/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zawieszenie konkursów: nr I/8.1.2/A/10 oraz nr I/8.1.1/B/10

Drukuj
Email
Czwartek, 25 Luty 2010 10:46
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że dnia 22 lutego 2010 roku podjął decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10, ogłoszonego 29 stycznia 2010r.oraz konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10, ogłoszonego 5 lutego 2010r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzasadnienie:
W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursów oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.3) instytucja organizująca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 oraz I/8.1.1/B/10 z dniem 8 marca 2010 r. Przyczyną zawieszenia konkursów jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach poszczególnych konkursów do 22. 02. 2010r., przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowych konkursach.

Zawieszenie konkursów z dniem 8 marca 2010 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 5 marca 2010 r. do godziny 14.30. Planowana data zamknięcia konkursów to 31 grudzień 2010 roku. Jednocześnie informujemy, że nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy wartość podpisanych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych do dnia 5 marca 2010 r. włącznie, nie wyczerpie dostępnych alokacji dla przedmiotowych konkursów. Informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed dniem wznowienia naboru.

Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 5 marca 2010 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.


Dodatkowe informacje można uzyskać

w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 – 39 74 110 lub 111
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad