POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XII

Drukuj
Email
Czwartek, 25 Luty 2010 13:25
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09, runda XII zatwierdzona Uchwałą nr 4028/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09, runda XII w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 3 757 503,25 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 79 515,04 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad