POKL - Trwa nabór wniosków na konkursy I/6.2/B/10 oraz I/6.3/A/10 w ramach Priorytetu VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Trwa nabór wniosków na konkursy I/6.2/B/10 oraz I/6.3/A/10 w ramach Priorytetu VI

Drukuj
Email
Piątek, 05 Marzec 2010 13:38
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że  trwa nabór wniosków aplikacyjnych na konkursy w ramach Priorytetu VI:
- I/6.2/B/10 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów) wynosi 3 000 000,00 zł . W odpowiedzi konkurs od daty rozpoczęcia naboru   tj. 15.02.2010r. do dnia 03.03.2010r. wpłynęło 11 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 19 600 416,49 zł.
- I/6.3/A/10 – dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów) wynosi 300 000,00 zł . W odpowiedzi konkurs od daty rozpoczęcia naboru   tj. 15.02.2010r. do dnia 03.03.2010r. wpłynęło 28 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 1 369 796,88 zł.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi na konkursy I/6.2/B/10 oraz  I/6.3/A/10 dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis Online is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad