POKL - Realizujesz projekt - weź udział w Targach

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Realizujesz projekt - weź udział w Targach

Drukuj
Email
Czwartek, 11 Marzec 2010 14:28
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu występuje z inicjatywą współorganizacji w dniu 8 maja 2010 roku (w przeddzień Święta Unii Europejskiej) imprezy, której celem jest promocja i prezentacja osiągnięć regionu w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako współorganizator zapewnimy Państwu bezpłatnie miejsce na ekspozycję w utworzonym na wrocławskim rynku miasteczku namiotowym, spójną oprawę, patronat i nagłośnienie medialne, patronat władz regionu oraz dolnośląskich europarlamentarzystów.

Realizatorzy projektów (beneficjenci DWUP), chcący uczestniczyć w imprezie będą jedynie zobligowani do zapewnienia obsługi przygotowanych samodzielnie stoisk, przygotowania materiałów promocyjnych w postaci plakatów, ulotek, gadżetów itp. Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa pozytywnym przyjęciem, ponieważ daje ona możliwość wspólnej prezentacji osiągnięć oraz promocji instytucji poprzez działania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz może być elementem Państwa działań promocyjnych i rekrutacyjnych realizowanych w projektach.

Szczegółowe informacje na temat udziału w targach uzyskacie Państwo kontaktując się z Oddziałem ds. Informacji i Promocji w DWUP pod numerem telefonu 71/39-74-112. Beneficjentów zainteresowanych uczestnictwem w imprezie prosimy o przesłanie na załączonym formularzu do dnia 26 marca na adres izabela.zuchowska@dwup.pl informacji zawierającej: dane teleadresowe, zestawienie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które byłyby promowane w trakcie imprezy oraz opisu, w jaki sposób projekty będą prezentowane w trakcie targów.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń z uwagi na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą jako uczestnicy imprezy będą preferowani projektodawcy, którzy:
1)    posiadają siedzibę/oddział/filię na terenie Województwa Dolnośląskiego,
2)    promowany w czasie Targów projekt będzie znajdował się w fazie związanej z naborem uczestników (odbiorców wsparcia)
3)    prezentowane w trakcie Targów projekty otrzymały wysoką ocenę (na podstawie punktacji przyznawanej w trakcie oceny merytorycznej) i uzyskają pozytywną opinię opiekuna projektu,
4)    zaprezentują na Targach projekt oferujący zróżnicowane formy wsparcia lub kilka różnych projektów,
5)    przedstawili najciekawszą propozycję zaprezentowania się na Targach (oceniane na podstawie opisów przesłanych przez projektodawców).

Ponadto w imprezie nie będą mogły uczestniczyć instytucje, wobec których Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ma jakiekolwiek roszczenia lub toczą się sprawy sporne związane z realizacją projektów w ramach PO KL, ZPORR i SPO RZL
Chcielibyśmy, aby na targach zaprezentowane zostały wszystkie Działania/Poddziałania PO KL, których wdrażaniem zajmuje się Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, dlatego do uczestnictwa w imprezie zapraszamy beneficjentów realizujących projekty konkursowe i systemowe PO KL, reprezentujących zarówno sferę publiczną, sektor NGO, jak i sektor prywatny.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz plik 
Illinois Loans Online should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad