POKL - Informacja dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL w 2010 roku w Województwie Dolnośląskim

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL w 2010 roku w Województwie Dolnośląskim

Drukuj
Email
Poniedziałek, 15 Marzec 2010 10:38
Szanowni Projektodawcy,
Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować o oczywistej omyłce pisarskiej, która znajduje się w Planie działania dla Priorytetu VII na rok 2010. Omyłka polega na wskazaniu nieprawidłowego numeru typu operacji w kryterium dostępu nr 8 w karcie konkursu 7.2.1 A.

W treści kryterium podane zostały dwa typy operacji:
- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych
- rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy
które są  realizowane wraz z co najmniej dwoma dodatkowymi typami operacji, przewidzianymi do realizacji w Poddziałaniu 7.2.1 w 2010 roku w trybie konkursowym. Podanym typom operacji w Planie działania dla Priorytetu VII na rok 2010 przyporządkowane są numery odpowiednio 1 i 6, i takie numery powinny zostać podane w kolumnie Stosuje się do typu/typów operacji (nr), a nie jak omyłkowo wskazano 1 i 2.
W związku z powyższym należy przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, w celu spełnienia kryteriów dostępu, postępować zgodnie z treścią kryterium dostępu nr 8 a nie wskazaniem numerycznym w tymże kryterium.

Errata do Planu działania dla Priorytetu VII na rok 2010.

Strona
Miejsce
Jest
Powinno być
9
Kryterium dostępu nr 8, Stosuje się do typu/typów operacji (nr)
1,2
1,6

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. If you have already decided to take Buy Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad