POKL - Informacja dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL w 2010 roku w Województwie Dolnośląskim

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL w 2010 roku w Województwie Dolnośląskim

Drukuj
Email
Poniedziałek, 15 Marzec 2010 10:38
Szanowni Projektodawcy,
Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować o oczywistej omyłce pisarskiej, która znajduje się w Planie działania dla Priorytetu VII na rok 2010. Omyłka polega na wskazaniu nieprawidłowego numeru typu operacji w kryterium dostępu nr 8 w karcie konkursu 7.2.1 A.

W treści kryterium podane zostały dwa typy operacji:
- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych
- rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy
które są  realizowane wraz z co najmniej dwoma dodatkowymi typami operacji, przewidzianymi do realizacji w Poddziałaniu 7.2.1 w 2010 roku w trybie konkursowym. Podanym typom operacji w Planie działania dla Priorytetu VII na rok 2010 przyporządkowane są numery odpowiednio 1 i 6, i takie numery powinny zostać podane w kolumnie Stosuje się do typu/typów operacji (nr), a nie jak omyłkowo wskazano 1 i 2.
W związku z powyższym należy przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, w celu spełnienia kryteriów dostępu, postępować zgodnie z treścią kryterium dostępu nr 8 a nie wskazaniem numerycznym w tymże kryterium.

Errata do Planu działania dla Priorytetu VII na rok 2010.

Strona
Miejsce
Jest
Powinno być
9
Kryterium dostępu nr 8, Stosuje się do typu/typów operacji (nr)
1,2
1,6

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad