POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Piątek, 19 Marzec 2010 15:49
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 4107/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad