POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Piątek, 19 Marzec 2010 15:49
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 4107/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
  Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad