POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Piątek, 19 Marzec 2010 15:49
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 4107/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.3/08 runda X po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
  USA Payday Loans Online. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra In Canada influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad