POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XIII

Drukuj
Email
Piątek, 19 Marzec 2010 15:51
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda XIII zatwierdzona Uchwałą nr 4108/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda XIII w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik.

Dostępna alokacja w kwocie 3 677 988,21 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 249 213,00 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad