POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XI po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XI po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Piątek, 26 Marzec 2010 09:15
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda XI po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 4129/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda XI po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 3 428 775,21 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania na pozycji nr 1 listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 850,90 PLN.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad