POKL - Zmiany w alokacji na konkursy w 2008r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w alokacji na konkursy w 2008r.

Drukuj
Email
Poniedziałek, 12 Maj 2008 15:14
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca pismem nr DS-F/BD/0295/955/08 z dnia 8 maja 2008r. podjęła decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na kontraktację w 2008 roku. Oznacza to, że w przypadku, jeśli w wyniku prowadzonej oceny wniosków złożonych w konkursach w terminie 28.03-04.04.2008r. część środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów nie zostanie zakontraktowana, kwoty te zasilą kontraktację w ramach konkursów otwieranych 14 kwietnia br., nie zmniejszając planowanego na ten rok wykorzystania alokacji 2013r., lecz powiększając wartość konkursu. Zatem łączna planowana do zakontraktowania w 2008r. kwota to suma środków, na jakie ogłoszono konkursy 28 marca i 14 kwietnia br. 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad