POKL - Zmiany w alokacji na konkursy w 2008r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w alokacji na konkursy w 2008r.

Drukuj
Email
Poniedziałek, 12 Maj 2008 15:14
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca pismem nr DS-F/BD/0295/955/08 z dnia 8 maja 2008r. podjęła decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na kontraktację w 2008 roku. Oznacza to, że w przypadku, jeśli w wyniku prowadzonej oceny wniosków złożonych w konkursach w terminie 28.03-04.04.2008r. część środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów nie zostanie zakontraktowana, kwoty te zasilą kontraktację w ramach konkursów otwieranych 14 kwietnia br., nie zmniejszając planowanego na ten rok wykorzystania alokacji 2013r., lecz powiększając wartość konkursu. Zatem łączna planowana do zakontraktowania w 2008r. kwota to suma środków, na jakie ogłoszono konkursy 28 marca i 14 kwietnia br. 
  Test Enanthate BuyOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Payday Loans Tennessee. When the problem is not treated, it can ruin intimate life of couples and destroy their relationships. Viagra Professional was produces not to let this happen. Professional means highly qualified. It strikes the target and doesn't allow a disorder to occupy man's body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad