POKL - Zmiany w dokumentacjach konkursowych w Priorytecie VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacjach konkursowych w Priorytecie VI

Drukuj
Email
Środa, 14 Maj 2008 15:22

Informujemy, że Beneficjenci zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach trwających konkursów w Priorytecie VI mogą się zapoznać ze zmodyfikowanymi dokumentacjami konkursowymi, które obowiązywać będą od dnia 18 maja br. Zmiany w dokumentacjach konkursowych wynikają z opublikowania przez Instytucję Zarządzającą nowych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, które decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego obowiązywać będą w województwie dolnośląskim od dnia 18 maja br. Jednocześnie przypominamy, że wnioski, które wpłyną do Instytucji Wdrażającej przed dniem 18 maja będą oceniane w oparciu o Zasady (?) z dnia 10 września 2007r., natomiast wnioski złożone po tej dacie będą oceniane w oparciu o zapisy nowych Zasad (?). Zaznaczamy również, że fakt zmiany warunków konkursowych przez Instytucję Ogłaszającą konkursy nie będzie oznaczał dla projektodawcy niekorzystnego traktowania w trakcie dokonywania oceny projektu.
 
Zmodyfikowane dokumentacje konkursowe dla Priorytetu VI PO KL można pobrać klikając na właściwy link:

 

 
Konkurs nr I/6.1.2/08
 
Konkurs nr II/6.3/08


Lista zmian w dokumentacji konkursowej :

Konkurs nr I/6.1.2/08

Konkurs nr II/6.3/08
  Most online loan lenders allow getting New Jersey Payday Loans without visiting a bank, straight to your bank account. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad