POKL - Zmiany w dokumentacjach konkursowych w Priorytecie VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacjach konkursowych w Priorytecie VI

Drukuj
Email
Środa, 14 Maj 2008 15:22

Informujemy, że Beneficjenci zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach trwających konkursów w Priorytecie VI mogą się zapoznać ze zmodyfikowanymi dokumentacjami konkursowymi, które obowiązywać będą od dnia 18 maja br. Zmiany w dokumentacjach konkursowych wynikają z opublikowania przez Instytucję Zarządzającą nowych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, które decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego obowiązywać będą w województwie dolnośląskim od dnia 18 maja br. Jednocześnie przypominamy, że wnioski, które wpłyną do Instytucji Wdrażającej przed dniem 18 maja będą oceniane w oparciu o Zasady (?) z dnia 10 września 2007r., natomiast wnioski złożone po tej dacie będą oceniane w oparciu o zapisy nowych Zasad (?). Zaznaczamy również, że fakt zmiany warunków konkursowych przez Instytucję Ogłaszającą konkursy nie będzie oznaczał dla projektodawcy niekorzystnego traktowania w trakcie dokonywania oceny projektu.
 
Zmodyfikowane dokumentacje konkursowe dla Priorytetu VI PO KL można pobrać klikając na właściwy link:

 

 
Konkurs nr I/6.1.2/08
 
Konkurs nr II/6.3/08


Lista zmian w dokumentacji konkursowej :

Konkurs nr I/6.1.2/08

Konkurs nr II/6.3/08
  Florida Payday Loans can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad