POKL - Zmiany w dokumentacjach konkursowych w Priorytecie VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacjach konkursowych w Priorytecie VI

Drukuj
Email
Środa, 14 Maj 2008 15:22

Informujemy, że Beneficjenci zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach trwających konkursów w Priorytecie VI mogą się zapoznać ze zmodyfikowanymi dokumentacjami konkursowymi, które obowiązywać będą od dnia 18 maja br. Zmiany w dokumentacjach konkursowych wynikają z opublikowania przez Instytucję Zarządzającą nowych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, które decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego obowiązywać będą w województwie dolnośląskim od dnia 18 maja br. Jednocześnie przypominamy, że wnioski, które wpłyną do Instytucji Wdrażającej przed dniem 18 maja będą oceniane w oparciu o Zasady (?) z dnia 10 września 2007r., natomiast wnioski złożone po tej dacie będą oceniane w oparciu o zapisy nowych Zasad (?). Zaznaczamy również, że fakt zmiany warunków konkursowych przez Instytucję Ogłaszającą konkursy nie będzie oznaczał dla projektodawcy niekorzystnego traktowania w trakcie dokonywania oceny projektu.
 
Zmodyfikowane dokumentacje konkursowe dla Priorytetu VI PO KL można pobrać klikając na właściwy link:

 

 
Konkurs nr I/6.1.2/08
 
Konkurs nr II/6.3/08


Lista zmian w dokumentacji konkursowej :

Konkurs nr I/6.1.2/08

Konkurs nr II/6.3/08
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Thanks to that, they have a great variety of drugs that can help in these cases. Female Viagra is not an exception.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad