POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09 runda VI po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09 runda VI po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Czwartek, 08 Kwiecień 2010 10:07
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 runda VI po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 4190/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 runda VI po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
  Illinois Loans Online should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders. If you have already decided to take Levitra For Sale, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad