POKL - Dot. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Dot. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

Drukuj
Email
Poniedziałek, 12 Kwiecień 2010 14:16
Informujemy, że od 5 kwietnia 2010 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

W celu ułatwienia korzystania z w/w Rozporządzenia zamieszczamy sporządzony w Wordzie: FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE stanowiący Załącznik do przedmiotowego Rozporządzenia. INSTRUKCJA WYPEŁANIANIA TABELI W CZĘŚCI E FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE zamieszczona jest w Rozporządzeniu.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad