POKL - Zmiany w dokumentacji konkursowej w Priorytecie VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacji konkursowej w Priorytecie VIII

Drukuj
Email
Środa, 14 Maj 2008 08:46
Informujemy, że Beneficjenci zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach trwającego konkursu nr II/8.1.3/08 mogą się zapoznać ze zmodyfikowaną dokumentacją konkursową, która obowiązywać będzie od dnia 18 maja br. Zmiany w dokumentacji konkursowej wynikają z opublikowania przez Instytucję Zarządzającą nowych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, które decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego obowiązywać będą w województwie dolnośląskim od dnia 18 maja br. Jednocześnie przypominamy, że wnioski, które wpłyną do Instytucji Wdrażającej przed dniem 18 maja będą oceniane w oparciu o Zasady (…) z dnia 10 września 2007r., natomiast wnioski złożone po tej dacie będą oceniane w oparciu o zapisy nowych Zasad (…).Zaznaczamy również, że fakt zmiany warunków konkursowych przez Instytucję Ogłaszającą konkursy nie będzie oznaczał dla projektodawcy niekorzystnego traktowania w trakcie dokonywania oceny projektu.


Zmodyfikowaną dokumentację konkursową dla Priorytetu VIII PO KL można pobrać klikając na poniższy link:

Konkurs II/8.1.3/08


Lista zmian w dokumentacji konkursowej :


Konkurs II/8.1.3/08
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad