POKL - Zmiany w dokumentacjach konkursowych w Priorytecie IX

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacjach konkursowych w Priorytecie IX

Drukuj
Email
Środa, 14 Maj 2008 08:53
Informujemy, że Beneficjenci zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach trwających konkursów w Priorytecie IX mogą się zapoznać ze zmodyfikowanymi dokumentacjami konkursowymi, które obowiązywać będą od dnia 18 maja br. Zmiany w dokumentacjach konkursowych wynikają z opublikowania przez Instytucję Zarządzającą nowych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, które decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego obowiązywać będą w województwie dolnośląskim od dnia 18 maja br. Jednocześnie przypominamy, że wnioski, które wpłyną do Instytucji Wdrażającej przed dniem 18 maja będą oceniane w oparciu o Zasady (…) z dnia 10 września 2007r., natomiast wnioski złożone po tej dacie będą oceniane w oparciu o zapisy nowych Zasad (…).Zaznaczamy również, że fakt zmiany warunków konkursowych przez Instytucję Ogłaszającą konkursy nie będzie oznaczał dla projektodawcy niekorzystnego traktowania w trakcie dokonywania oceny projektu.

Zmodyfikowane dokumentacje konkursowe dla Priorytetu IX PO KL można pobrać klikając na właściwy link:

Konkurs II/9.1.1/08

Konkurs II/9.1.2/08

Konkurs II/9.2/08

Konkurs II/9.3/08

Konkurs II/9.4/08

Konkurs II/9.5/08


Lista zmian w dokumentacji konkursowej :

 
Konkurs II/9.1.1/08

Konkurs II/9.1.2/08

Konkurs II/9.2/08

Konkurs II/9.3/08

Konkurs II/9.4/08

Konkurs II/9.5/08 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad