POKL - Zmiana terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej: I/6.1.1/A/10-Runda I, I/6.2/B/10-Runda I, I/6.3/A/10-Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiana terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej: I/6.1.1/A/10-Runda I, I/6.2/B/10-Runda I, I/6.3/A/10-Runda I

Drukuj
Email
Piątek, 30 Kwiecień 2010 09:10
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, że zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r., wydłuża do 15 dni termin wysłania pisma do projektodawcy, informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji w ramach konkursów otwartych: I/6.1.1/A/10 - Runda I, I/6.2/B/10 - Runda I oraz I/6.3/A/10 - Runda I  (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do  dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku).
  The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. All this happens in case of bad medicines and wrong way of medication. Viagra Super Force is a treatment that has unique and surpassing formula combination.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad