POKL - Zmiana terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej: I/6.1.1/A/10-Runda I, I/6.2/B/10-Runda I, I/6.3/A/10-Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiana terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej: I/6.1.1/A/10-Runda I, I/6.2/B/10-Runda I, I/6.3/A/10-Runda I

Drukuj
Email
Piątek, 30 Kwiecień 2010 09:10
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, że zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r., wydłuża do 15 dni termin wysłania pisma do projektodawcy, informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji w ramach konkursów otwartych: I/6.1.1/A/10 - Runda I, I/6.2/B/10 - Runda I oraz I/6.3/A/10 - Runda I  (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do  dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku).
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad