POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/10 runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/10 runda I

Drukuj
Email
Środa, 05 Maj 2010 14:16
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 runda I zatwierdzona Uchwałą nr 4273/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 runda I w ramach Priorytetu VIII, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 11 900 000,00 PLN, umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-8 oraz 10-11 załączonej listy rankingowej
  Dbol Where To BuyThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In rare cases, the smarting in eyes, the tumefaction of eyelids, nausea and headaches can happen. In case of long term Levitra Soft online administration the side effects become less perceptible or disappear at all.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad