POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/10 runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/10 runda I

Drukuj
Email
Środa, 05 Maj 2010 14:16
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 runda I zatwierdzona Uchwałą nr 4273/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 runda I w ramach Priorytetu VIII, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 11 900 000,00 PLN, umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-8 oraz 10-11 załączonej listy rankingowej
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad