POKL - Ogłoszenie konkursu nr III/6.1.1/B/10 w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ogłoszenie konkursu nr III/6.1.1/B/10 w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 07 Maj 2010 09:03
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłasza konkurs otwarty nr III/6.1.1/B/10 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
  Most online loan lenders allow getting Payday Loans New Jersey without visiting a bank, straight to your bank account. Female Cialis is prescribed to improve the quality of sexual life, to enhance the sensual reaction. It is also prescribedin case of frigidity and anorgasmia, decreased libido and hormonal changes that cause sexual dysfunction.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad