POKL - Szkolenie "Polityka równości szans kobiet i mężczyzn – Standard minimum w projektach PO KL" - ROEFS Legnica

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Szkolenie "Polityka równości szans kobiet i mężczyzn – Standard minimum w projektach PO KL" - ROEFS Legnica

Drukuj
Email
Piątek, 14 Maj 2010 12:47
Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy informuje, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na szkolenie w terminie 26.05.2010r pn: „Polityka równości szans kobiet i mężczyzn – Standard minimum w projektach PO KL ”.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, które pomogą im składać wnioski o dofinansowanie z PO KL zgodnie z zasadą równości szans oraz tworzyć projekty mające na celu wyrównywanie szans i sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Treść szkolenia:
- wprowadzenie pojęcia gender mainstreaming,;
- opis sektora pracy z perspektywy równości płci;
- dlaczego włączanie perspektywy płci do wszelkich programów i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych jest ważne i potrzebne;
- jak przygotowywać projekty zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn;
- przedstawienie dobrych praktyk.

Szkolenie jest 1 dniowe i odbędzie się w terminie 26.05.2010r. w Legnicy.
Szkolenie jest bezpłatne, a uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu na szkolenie lub mogą skorzystać z polecenia wyjazdu służbowego (tzw. delegacji) wystawionego przez pracodawcę.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy  wypełnić zgłoszenie on - line, które znajduje się na stronie internetowej www.legnica.roefs.pl w zakładce Szkolenia.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z p. Justyną Zielińską w Regionalnym Ośrodku EFS w Legnicy pod numerem telefonu (076) 862 58 25 lub e-mail: justyna@lsio.org.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad