POKL - Informacja o realokacji środków dla OPS i PCPR

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja o realokacji środków dla OPS i PCPR

Drukuj
Email
Poniedziałek, 17 Maj 2010 09:47
W związku z zapisami zawartymi w Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2010 w ramach Priorytetu VII PO KL i dokonaniem przez Instytucję Pośredniczącą realokacji niewykorzystanych środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje o możliwości ponownej kontraktacji środków zgodnie z załącznikiem nr 1 (OPS) i załącznikiem nr 2 (PCPR).

Decyzją Instytucji Pośredniczącej w roku 2010 beneficjenci systemowi mogą przeznaczyć środki pochodzące z realokacji również na upowszechnianie pracy socjalnej, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów wynikających z Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2010 w ramach Priorytetu VII PO KL wraz załącznikami oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2010 r.

Ponadto przypominamy, że beneficjenci systemowi Poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu, skorygowane o wartość środków pochodzących z realokacji, do dnia 31 maja 2010 r.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad