POKL - Informacja o realokacji środków dla OPS i PCPR

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja o realokacji środków dla OPS i PCPR

Drukuj
Email
Poniedziałek, 17 Maj 2010 09:47
W związku z zapisami zawartymi w Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2010 w ramach Priorytetu VII PO KL i dokonaniem przez Instytucję Pośredniczącą realokacji niewykorzystanych środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje o możliwości ponownej kontraktacji środków zgodnie z załącznikiem nr 1 (OPS) i załącznikiem nr 2 (PCPR).

Decyzją Instytucji Pośredniczącej w roku 2010 beneficjenci systemowi mogą przeznaczyć środki pochodzące z realokacji również na upowszechnianie pracy socjalnej, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów wynikających z Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2010 w ramach Priorytetu VII PO KL wraz załącznikami oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2010 r.

Ponadto przypominamy, że beneficjenci systemowi Poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu, skorygowane o wartość środków pochodzących z realokacji, do dnia 31 maja 2010 r.
  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Buy Viagra Online has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad