POKL - Informacja o realokacji środków dla OPS i PCPR

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja o realokacji środków dla OPS i PCPR

Drukuj
Email
Poniedziałek, 17 Maj 2010 09:47
W związku z zapisami zawartymi w Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2010 w ramach Priorytetu VII PO KL i dokonaniem przez Instytucję Pośredniczącą realokacji niewykorzystanych środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje o możliwości ponownej kontraktacji środków zgodnie z załącznikiem nr 1 (OPS) i załącznikiem nr 2 (PCPR).

Decyzją Instytucji Pośredniczącej w roku 2010 beneficjenci systemowi mogą przeznaczyć środki pochodzące z realokacji również na upowszechnianie pracy socjalnej, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów wynikających z Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2010 w ramach Priorytetu VII PO KL wraz załącznikami oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2010 r.

Ponadto przypominamy, że beneficjenci systemowi Poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu, skorygowane o wartość środków pochodzących z realokacji, do dnia 31 maja 2010 r.
  Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Payday Loans Tennessee. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis Online is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad