POKL - Targi projektów PO KL na wrocławskim Rynku

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Targi projektów PO KL na wrocławskim Rynku

Drukuj
Email
Wtorek, 18 Maj 2010 11:28
Dnia 08 maja 2010r. w przeddzień święta Unii Europejskiej na wrocławskim Rynku odbyła się zorganizowana przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy I edycja „Targów Projektów”. Impreza została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego -  pana Marka Łapińskiego - oraz posłów do Parlamentu Europejskiego – pani Lidii Geringer de Oedenberg oraz pana Jacka Protasiewicza. W utworzonym na wrocławskim rynku miasteczku namiotowym wystawiało się 20 beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród nich byli reprezentanci zarówno sfery publicznej jak i sektora NGO oraz sektora prywatnego.

„Targi Projektów” były doskonałą okazją do zaprezentowania realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego wdrażaniem w zakresie Priorytetu VI, VII i VIII zajmuje się Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Miały one na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości uczestnictwa w projektach zmierzających do aktywizacji zawodowej i integracji społecznej oraz do rozwoju zasobów ludzkich na Dolnym Śląsku. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wystawców i odwiedzających. Pracownicy Punktu Informacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadzali konsultacje z uczestnikami na temat możliwości, jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, natomiast firmy i instytucje biorące udział w Targach zaprezentowały główne założenia swoich projektów, podejmowane działania oraz osiągnięte rezultaty. Osoby odwiedzające 8 maja wrocławski Rynek mogły uzyskać wiedzę, jak wziąć udział w takich projektach i skorzystać z oferowanych w ich ramach form wsparcia w postaci np. szkoleń, doradztwa, przyznania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projektodawcy, chcąc zaprezentować swoje projekty w ciekawy i niestandardowy sposób, zapewnili uczestnikom Targów wiele atrakcji m.in. burzenie muru stereotypów dotyczących osób powyżej 50 roku życia, pokaz gry na nietypowych instrumentach, warsztaty plastyczne, czy zawody w rzutach do kosza. Wszystko to miało na celu uświadomienie Dolnoślązakom, że projekty unijne potrafią być oryginalne i oferują swoim uczestnikom różnorodne formy wsparcia. 

W trakcie trwania Targów każdy odwiedzający mógł zagłosować na najciekawsze stoisko wystawiennicze. I miejsce w konkursie zajęła Dolnośląska Federacja Sportu, która na Targach prezentowała projekty „Edukacja dla sportu - szkolenia językowe i interpersonalne dla pracowników organizacji sportowych i osób aktywnie uczestniczących w życiu sportowym" i "Menadżer na medal" w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. II miejsce przypadło Stowarzyszeniu „W tonacji serca” realizującemu projekt pn. „Wiosenne przebudzenie w tonacji serca” w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, a III miejsce - Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej za prezentację projektu systemowego w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3 oraz projektu konkursowego pn. „Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku” w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL.
Każdego roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych jest na Dolnym Śląsku wiele ciekawych projektów, które warto pokazywać mieszkańcom naszego regionu, dlatego też przewiduje się organizację kolejnych edycji tego przedsięwzięcia.
Wszystkim wystawcom serdecznie dziękujemy, a tych którzy nie zakwalifikowali się do udziału w Targach, zapraszamy za rok.

GALERIA ZDJĘĆ
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad