POKL - Uchwała nr 4335/III/10 zmieniająca Uchwałę nr 4190/III/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Uchwała nr 4335/III/10 zmieniająca Uchwałę nr 4190/III/10

Drukuj
Email
Czwartek, 20 Maj 2010 08:47
Uchwała nr 4335/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr 4190/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VI, procedura odwoławcza Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  pobierz plik

Korekta Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VI Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 – procedura odwoławcza po ocenie formalnej - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad