POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.2/B/10, runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.2/B/10, runda II

Drukuj
Email
Środa, 26 Maj 2010 14:43
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.2/B/10 zatwierdzona Uchwałą nr 4373/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.2/B/10 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 505 823,00 PLN nie pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na załączonej liście rankingowej.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad