POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.2/B/10, runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.2/B/10, runda II

Drukuj
Email
Środa, 26 Maj 2010 14:43
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.2/B/10 zatwierdzona Uchwałą nr 4373/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.2/B/10 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 505 823,00 PLN nie pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na załączonej liście rankingowej.

  online cash advance . Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad