POKL - Opublikowano "Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL"

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Opublikowano "Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL"

Drukuj
Email
Wtorek, 01 Czerwiec 2010 12:03
We współpracy z ekspertami, którzy brali czynny udział w projektach, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL, powstał „Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL”. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Celem przygotowania tej publikacji było położenie większego nacisku na upowszechnienie wśród projektodawców i potencjalnych wnioskodawców Programu Kapitał Ludzki konieczności wdrażania wspólnotowej polityki równości szans. Ma to nastąpić w szczególności poprzez realizację projektów, uwzględniających specyficzne potrzeby grup docelowych narażonych na zjawisko wykluczenia społecznego i dyskryminacji.

Poradnik ma pomóc wszystkim podmiotom zainteresowanym działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych problemem wykluczenia społecznego, czyli m.in: osobom w wieku 50+, mniejszościom etnicznym (Romowie), kobietom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem, byłym więźniom, czy też osobom niepełnosprawnym.

Poradnik dostępny jest tutaj oraz w zakładce Dokumenty/inne
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad