POKL - Opublikowano "Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL"

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Opublikowano "Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL"

Drukuj
Email
Wtorek, 01 Czerwiec 2010 12:03
We współpracy z ekspertami, którzy brali czynny udział w projektach, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL, powstał „Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL”. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Celem przygotowania tej publikacji było położenie większego nacisku na upowszechnienie wśród projektodawców i potencjalnych wnioskodawców Programu Kapitał Ludzki konieczności wdrażania wspólnotowej polityki równości szans. Ma to nastąpić w szczególności poprzez realizację projektów, uwzględniających specyficzne potrzeby grup docelowych narażonych na zjawisko wykluczenia społecznego i dyskryminacji.

Poradnik ma pomóc wszystkim podmiotom zainteresowanym działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych problemem wykluczenia społecznego, czyli m.in: osobom w wieku 50+, mniejszościom etnicznym (Romowie), kobietom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem, byłym więźniom, czy też osobom niepełnosprawnym.

Poradnik dostępny jest tutaj oraz w zakładce Dokumenty/inne
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad