POKL - Opublikowano "Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL"

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Opublikowano "Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL"

Drukuj
Email
Wtorek, 01 Czerwiec 2010 12:03
We współpracy z ekspertami, którzy brali czynny udział w projektach, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL, powstał „Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL”. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Celem przygotowania tej publikacji było położenie większego nacisku na upowszechnienie wśród projektodawców i potencjalnych wnioskodawców Programu Kapitał Ludzki konieczności wdrażania wspólnotowej polityki równości szans. Ma to nastąpić w szczególności poprzez realizację projektów, uwzględniających specyficzne potrzeby grup docelowych narażonych na zjawisko wykluczenia społecznego i dyskryminacji.

Poradnik ma pomóc wszystkim podmiotom zainteresowanym działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych problemem wykluczenia społecznego, czyli m.in: osobom w wieku 50+, mniejszościom etnicznym (Romowie), kobietom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem, byłym więźniom, czy też osobom niepełnosprawnym.

Poradnik dostępny jest tutaj oraz w zakładce Dokumenty/inne
  Mesteroloneunsecured personal loans . In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra Sale. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad