POKL - Zawieszenie konkursów nr I/8.1.3/A/10 i nr III/6.1.1/B/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zawieszenie konkursów nr I/8.1.3/A/10 i nr III/6.1.1/B/10

Drukuj
Email
Środa, 02 Czerwiec 2010 08:09
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że dnia 1 czerwca 2010 roku podjął decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/10 oraz konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/10 ogłoszonych 7 maja 2010r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzasadnienie:
W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursów oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.3) instytucja organizująca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/10 oraz konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/10 z dniem 14 czerwca 2010 r. Przyczyną zawieszenia konkursów jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach poszczególnych konkursów do dnia 31 maja 2010r., przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowych konkursach.

Zawieszenie konkursów z dniem 14 czerwca 2010 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 11 czerwca 2010 r. do godziny 14.30. Planowana data zamknięcia konkursów to 31 grudzień 2010 roku.
Jednocześnie informujemy, że nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy wartość podpisanych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych do dnia 11 czerwca 2010 r. włącznie, nie wyczerpie dostępnych alokacji dla przedmiotowych konkursów. Informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed dniem wznowienia naboru.

Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 11 czerwca 2010 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać

w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 – 39 74 110 lub 111
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad