POKL - Zmiana terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w ramach Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiana terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w ramach Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10

Drukuj
Email
Środa, 02 Czerwiec 2010 11:15
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, że w związku z przedłużającą się oceną merytoryczną 150 wniosków o dofinansowanie projektów, wydłuża do 15 dni termin wysłania pisma do projektodawcy, informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji w ramach Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10 (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do  dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku).

Równocześnie informujemy, że pisma do projektodawcy, informujące o wynikach Rundy II Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10 zostaną wysłane po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Rundy I.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad